Start

Vi stimulerar intresset för matematik genom Kängurutävlingen

På Kvarnbackaskolan satsar vi inte bara på språkutveckling utan även på matematik. Därför kommer några klasser att delta i Kängurutävlingen den 21 mars. Syftet med tävlingen är att genom intressanta matematiska problem  väcka nyfikenhet och lust att lära matematik.  

Tävlingen arrangeras av organisationen Kangourou Sans Frontières för att stimulera intresset för matematik. Tävlingen består av ett 50 minuters prov med flervalsfrågor. I Sverige arrangeras tävlingen av Kungliga Vetenskapsakademin tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning.

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

Nyheter

Information

Dags att söka skola

Har du ett barn som fyller sex år under året 2019, ska du söka till förskoleklass. Ansökningsperioden är  från den 15 januari till 15 februari .

Skolval till årskurs 7

Dags att söka skola för ditt barn som går i årskurs 6 

Alla elever i åk 6 ska senast den 15  februari göra ett skolval till åk 7. Du söker en ny skola till ditt barn genom att logga in med mobilt BankID på söktjänsten Söka skola-Stockholm som du hittar på följande länk. http://stockholm.se/sokaskola.

I söktjänsten kan du söka till alla kommunala grundskolor och ett antal fristående grundskolor i Stockholm stad. De fristående skolor som inte är anslutna till Stockhoms stads söktjänst måste du själv kontakta för mer information. 

Årskurs 5 på Lilla Aktuellt skolan

Fredagen den 17 november har våra duktiga femmor medverkat i Lilla Aktuellt skola.Eleverna svarade på frågor om fotboll,  VM och Sverige

Lär dig fingergymnastik med Sharanya

Den här veckan har Sharanya Alladi och hennes klasskompisar övat på att göra fingergymnastiken kaninen. Det gör de för att sedan hålla i fiolstråken på rätt sätt.

Förskoleklass - Solens fritidshem

I förskoleklasserna på Kvarnbackaskolan får barnen en smidig och värdefull övergång från förskolan till skolans årskurs ett.

Språkutvecklande arbetssätt

När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

 

 

 

Dags att söka skola

Det är nu dags att söka skola inför nästa läsår 2019 för ditt barn som ska börja i förskoleklass 2019. Ansökningsperioden är mellan den 15 januari och den 15 februari 2019. Du  kan även söka information i ditt språk om hur du söker skola  genom att läsa vidare på följande länk  Applying for a school – information in other languages.

Om du vill veta mer om Kvarnbackaskolans verksamhet kom till vårt informationsmöte den 23 januari klockan 18.00 så berättar vi mer om skolan och om verksamheten i vår förskoleklass!

                                     

 

Förskoleklass nu obligatoriskt för alla barn

Riksdagen beslutade den 15 november att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. I och med det blir förskoleklass obligatoriskt för alla barn i Sverige och alla måste gå i skolan i minst tio år.
 Förskoleklassens verksamhet kommer även i fortsättningen att ha samma syfte och innehåll som i dag. Men genom att förskoleklass blir obligatorisk kommer lärarna att kunna arbeta mer långsiktigt och medvetet med att utveckla barnens kunskaper.
 Ändringen börjar gälla den 1 januari 2018, men den första årskullen det gäller för är de som börjar höstterminen 2018. Hela betänkandet finns att läsa på riksdagens webbplats: Skolstart vid sex års ålder

Den svenska skolan för ny- anlända

Nu kan elever och föräldrar som är nya i Sverige få svar på sina frågor om svenska skolan, på sitt eget språk. Det är Skolverket som tagit fram information om hur skolsystemet fungerar på 14 språk.

Mer information finns på  Den svenska skolan för nya anlända 

 

Kalender

Frånvaroanmälan

Frånvaro av elev i grundskolan ska du som vårdnadshavare anmäla  genom att  använda en app eller ett sms för att anmäla ditt barns frånvaro. Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer på "Mina sidor" 

 

Skolplattformen för vårdnadshavare

Stockholms Skolplattformen är ett verktyg för dig som vårdnadshavare som innebär att du som vårdnadshavare kan ta del av ditt barns dokumentation.

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för dig som vårdnadshavare och för eleverna. Som vårdnadshavare kan du ta del av ditt barns dokumentation, godkänna tiden för utvecklingssamtal, ansöka om ledighet och anmäla frånvaro. 

Matsedel

I kalendern hittar du dagens mat och vad som kommer att serveras de kommande dagarna.

Läsårsdata 2018-2019

Läsårsdata Stockholms stad

Höstterminen 2018

Höstterminens första dag: 20 augusti
Lov: 1 - 2 november
Höstterminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2019

Vårterminens första dag: 9 januari
Sportlov (vecka 9): 25 februari–28 februari och 1 mars
Påsklov (vecka 16): 15 – 18 april
Lov vid Kristi Himmelsfärds dag: 31 maj.

Lov: fredag 7 juni 
Läsåret slutar: 11 juni