Start

Välkommen till vår skola!

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet. 

Vision och prioriterade övergripande mål

Varje elev ska bemötas med positiva och höga förväntningar och få utmaningar utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med ett inkluderande förhållningssätt där elevernas förmågor belyses. Skolans verksamhet utgår från läroplanen och har fem övergripande mål. Alla elever tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden.Alla elever känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra .Vi åtar oss att verka för att eleverna tar ett större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt får ett reellt inflytande på utbildningens utformning, i förhållande till elevernas förutsättningar. Skolan åtar sig att bidra till en hållbar livsmiljö .Skolan är en attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare   

Systematiskt kvalitetsarbete

Varje arbetslag utarbetar aktiviteter utifrån våra gemensamma mål, åtaganden och arbetsområden. Målen följs upp och utvärderas löpande i arbetslaget och på fritids. Skolans kvalitetsarbete utgår från vårt kvalitetshjul där elevernas IUP-process är kärnan och personalens olika utvärderingsforum det som håller samman arbetet. 

EHT - elevhälsoteam

Skolan har ett systematiskt och väl utarbetat system för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektorer, psykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagoger/speciallärare träffas varje vecka för uppföljning av arbetet med elever i behov av stöd enligt ett rullande mötesschema. Skolans elevhälsoarbete framgår av Elevhälsoplanen som utvärderas och revideras årligen 

IKT - information och kommunikationsteknik

Skolan är utrustad med interaktiva skrivtavlor i varje klassrum. Varje elev har även tillgång till iPad och för vissa elever även en dator. Skolan har satsat på att köpa in tekniska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Skolplattformen är den gemensam digital plattform för dokumentation, kontakt med vårdnadshavare, frånvaro rapportering med mera.           

 

 

 

Nyheter

Information

Dags att söka skola

Förskoleklass är obligatorisk och skolplikten gäller från och med det år barnet fyller sex år. Vårdnadshavare ansöker om en skolplacering från och med 15 januari till 15 februari via Stockholm stads e-tjänst

Språkutvecklande arbetssätt

Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? frågar läraren sina tredjeklassare.

- Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke.

- Vill du komma och hjälpa mig? frågar läraren.

Pojken går fram till smartboarden och visar. Och så fortsätter det. Läraren ställer nya frågor och eleverna svarar och visar hur man ska göra och till slut är arean uträknad.

 

Söka skola 2020

Välkommen till informationsmöten på Kvarnbackaskolan för er som har ett barn fött 2014 och ska börja förskoleklass hösten 2020.

Tisdagen den 21 januari kl. 18.00 i skolans matsal.

Under perioden 15 januari-15 februari 2020 är det dags att söka skola till förskoleklass och årskurs 1-9 inför nästa läsår.

Vem ska söka? 

·         Barn/elever som söker skola till förskoleklass

·         Elever som på sin nuvarande skola saknar högre årskurs 

Alla som är folkbokförda i Stockholm är garanterade en plats på en skola i närheten av hemmet. 

Vårdnadshavare kan ansöka om en skolplacering via Stockholm stads e-tjänst. 

Mer information om ansökan och skolvalet hittar du på följande länk : GUIDE

Sök skola

 

 

 

 

 

                                     

 

Matsedel

  • Veg:Stekt potatis, Tzatziki samt Falafel
  • Stekt potatis, Tzatziki samt Falafel

Skolplattformen för vårdnadshavare

Stockholms Skolplattformen är ett verktyg för dig som vårdnadshavare som innebär att du som vårdnadshavare kan ta del av ditt barns dokumentation.

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för dig som vårdnadshavare och för eleverna. Som vårdnadshavare kan du ta del av ditt barns dokumentation, godkänna tiden för utvecklingssamtal, ansöka om ledighet och anmäla frånvaro. 

Klicka på bilden så får du ytterligare information om hur du använder skolplattformen.

Frånvaroanmälan

Frånvaro av elev i grundskolan ska du som vårdnadshavare anmäla  genom att  använda en app eller ett sms för att anmäla ditt barns frånvaro. Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer på "Mina sidor" 

 

Den svenska skolan för ny- anlända

Nu kan elever och föräldrar som är nya i Sverige få svar på sina frågor om svenska skolan, på sitt eget språk. Det är Skolverket som tagit fram information om hur skolsystemet fungerar på 14 språk.

Mer information finns på  Den svenska skolan för nya anlända 

 

Läsårsdata 2019-2020

Läsårsdata Stockholms stad

Höstterminen 2019

Höstterminens första dag: 19 augusti
Höstlov: 28 oktober–1 november 
Höstterminens sista dag: 19 december

Vårterminen 2020

Vårterminens första dag: 8 januari
Sportlov (vecka 9): 24 februari–28 februari
Påsklov (vecka 15): 6–9 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 22 maj

 

 

Ingress: 
Välkommen till vår skola!