Till innehåll på sidan

Arbeta hos oss

Kvarnbackaskolan arbetar medvetet språk- och kommunikationsstärkande i alla ämnen.

Medarbetare på Kvarnbackaskolan

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i det expansiva Kista. Vår verksamhet består av grundskola från förskoleklass till och med årskurs 6, särskola upp till årskurs 6 med fritidshem knutna till respektive skolform.

Arbetsområden

Vi arbetar med genrepedagogik för att stärka språket i alla ämnen. Matematiken är ett prioriterat ämne där lärarna genomgår fortbildning genom matematiklyftet. Våra elever får goda resultat genom att vi arbetar strukturerat med vardagsmatematik där laborativa inslag konkretiserar matematiken. Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism och andra funktionsnedsättningar.

IKT

Skolan är rustad med interaktiva skrivtavlor i varje klassrum. Eleverna har även tillgång till I-pads och bärbara datorer. 

Kompetensutveckling

Skolan satsar på kompetensutveckling under året med fokus på inkludering, genrepedagogik och matematikundervisningen. Personal genomför studiebesök, fortbildning, konferenser och handledning.

 

Dela:
Kategorier: