El Sistema Stockholm - Kulturskolan Stockholm

Från  hösten 2013 har vi på Kvarnbackaskolan deltagit  i musik projektet ”El Sistema”.
El Sistema är en modell för musikundervisning i grupp som har sitt ursprung i Venezuela.
Eleverna som kommer att vara delaktiga i den första fasen av projektet är förskolebarn och deras familjer.

El Sistema är ett projekt som finns i många delar av världen. I USA finns en stor verksamhet, knuten till de stora symfoniorkestrarna som LA Philharmonic eller NY Philharmonic. I New Zeeland, i Bolivia, i Japan.
I Europa pågår El sistema projektet  i Storbritannien, Skottland,Wien. Från 2009 har El sistema funnits  i Sverige först i Göteborg för att under de senaste åren sprida sig över andra delar i landet.

Hos oss erbjuds möjlighet att gå i orksterskola genom ett samarbete med Kulturskolans enhet El Sistema Stockholm. I orkesterskolan blir barn och unga del av en symfoniorkester och spelar västerländsk konstmusik. Eleverna lär sig att spela ett orkesterinstrument, och på vår skola erbjuds stråkinstrument.

I förskoleklass får alla elever musikundervisning där de möter orkestern, noter, rytmer och den västerländska konstmusiken. I årskurs ett väljer eleverna om de vill fortsätta gå i orkesterskolan och spela ett instrument. Lektioner ges två-tre gånger i veckan i skolans lokaler.

El Sistema Stockholm samarbetar med bl.a. Berwaldhallen, Folkoperan och Kungliga Operan, vilket gör att eleverna får ta del av olika föreställningar och bekanta sig med dessa musikinstitutioner.

Dessutom ges regelbundet konserter i egen regi. Cirka sju till åtta gånger per läsår bjuder orkesterskolan till Musikträff på Kista bibliotek i Kista centrum, med konsert för våra elevers familjer, vänner och allmänheten.

Mer information kan du hitta på följande hemsida   Kulturskolan stockholm El Sistema 

För att få en inblick i El Sistema Stockholms dagliga verksamhet, följ dem på Instagram och Facebook. Prenumerera på information om El Sistemas musikträffar

Alla frågor går bra att maila till elsistema@stockholm.se.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: