Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år

I förskoleklasserna på Kvarnbackaskolan får barnen en smidig och värdefull övergång från förskolan till skolans årskurs ett. Vi vill att barnen ska få ett år där deras lust att lära och nyfikenhet väcks och de ska känna trygghet och glädje när de är i skolan. Vi arbetar för att barnen i förskoleklassen ska bli sociala i alla sammanhang och för att de ska tro på sina möjligheter och förmågor att utvecklas.

Kvarnbackaskolans förskoleklass håller till i egna lokaler i ett eget hus, lite avskilt från huvudskolan, för att vi ska ha lugn och ro, men ändå med närhet till alla andra verksamheter i skolan.

Förskoleklassverksamheten på förmiddagarna innehåller samling, olika arbetspass, uterast och frukt- och lässtund. Vi äter lunch tillsammans i matsalen.

På eftermiddagarna övergår verksamheten till att bli skolbarnsomsorg/fritids, i samma lokaler. De pedagoger som arbetar med barnen i förskoleklass under förmiddagen fortsätter att arbeta på fritids senare under dagen.

Året ska vara förberedande för årskurs 1 och vi arbetar med bland annat med svenska, matematik, musik, bild, kultur, idrott, natur och miljö. 

  • I svenskan arbetar vi med språklekar och Borholmsmodellen under hela läsåret. I matematiken lägger vi grunden till de matematiska begreppen och har ett utforskande arbetssätt både utomhus och inne i skolan.
  • I musiken sjunger vi mycket. Vi lyssnar på musik i olika former och från olika delar av världen. Vi går på konserter, teater och besöker museer. Alla barn i förskoleklass deltar i ett musikprojekt som heter El Sistema.

Vi har en trygg och spännande gård och miljö i vårt annex på Fyngatan där förskoleklasserna finns. 

  • Vi har ett samarbete med Eggeby Gård och deras naturskola och gör under året flera besök där.
  • Vi gör flera trevliga utflykter under året och avslutar vårterminen med en utflykt till Grinda i Stockholms skärgård.
  • Vi har tillgång till Smartboards och iPads i våra förskoleklasser och i varje klassrum finns även vanliga datorer.

Förskoleklassens mål:

 Att stimulera varje barns utveckling, väcka lust och nyfikenhet för lärande och ligga till grund för fortsatt skolgång.

  •  Att ge trygghet i skolmiljön och förståelse för skolans regler och rutiner.
  • Att utveckla grundläggande matematiska begrepp.
  •  Att utöka ordförråd och skapa nyfikenhet för att läsa och skriva.
  • Att ge grundläggande kunskaper om naturen och miljön

Film om Förskoleklass

 

Dela: