Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Nu kan du enkelt anmäla frånvaro för barn i Stockholms stads kommunala grundskolor.  Med några klick registrerar du som vårdnadshavare heldag eller del av dag då ditt barn är frånvarande. Appen genererar sedan din anmälan i form av ett sms som skickas till Stockholm skolwebb.
Allt som krävs för att komma igång är att ditt mobilnummer är inlagt under kontaktuppgifter i Stockholm skolwebb. Om du har en inloggning till skolwebben kan du själv skriva in ditt mobilnummer. I annat fall kontakta oss på skolan.

 

Ledighet

En elev i en skolform som avses i skollagen får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

All ledighet för elever i åk 3, undanbedes under den period de nationella proven utförs.

Dela:
Kategorier: