Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

Digital frånvarohantering möjliggör ett enkelt sätt för dig som vårdnadshavare att anmäla ditt barn frånvaro.

Frånvaroanmälan

Nu kan du enkelt anmäla frånvaro för barn i Stockholms stads kommunala grundskolor.  Med några klick registrerar du som vårdnadshavare heldag eller del av dag då ditt barn är frånvarande. Appen genererar sedan din anmälan i form av ett sms som skickas till Stockholm skolwebb.
Allt som krävs för att komma igång är att ditt mobilnummer är inlagt under kontaktuppgifter i Skolplattformen. 

Digital Ledighetsansökan

 Som vårdnadshavare  kan du  ansöka om ledighet direkt i skolplattformen. Du hittar det på skolplattformen under rubriken Frånvaro.Därefter går du till Ledighetsansökan

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. Ditt barn kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan barnet få vara ledig en längre tid. Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att se till att eleven tar igen de kursmoment som den missar under sin ledighet.

Rektor beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

All ledighet för elever i åk 3, undanbedes under den period de nationella proven utförs.

 

Dela:
Kategorier: