Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan

Frånvaro av elev i grundskolan anmäls till skolans expedition på telefon 08-508 45 500.

Frånvaro av elev i grundsärskolan anmäls på telefon 08-508 45 513 och när det gäller Fyngatan 4 på telefon 08-508 45 590.

Det går även bra att ladda ner appen "Anmäl Frånvaro Stockholm" och  Sms:a till  073-0121740

Ledighet

En elev i en skolform som avses i skollagen får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektor beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

All ledighet för elever i åk 3, undanbedes under den period de nationella proven utförs.

Dela:
Kategorier: