Till innehåll på sidan

Grundsärskolan

Grundsärskolan ger elever en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

För barn med intelektuella funktionsnedsättningar finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. 

I Kvarnbackaskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningsätt med våra elever vilket innebär att personalen i grundskolan och grundsärskolan bildar gemensamma arbetslag och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser. På fritidstid deltar eleverna i grundsärskolan på fritidshemmen i grundskolan eller på Fritidsklubben.

Vi är flexibla i våra grupperingar och anpassar undervisningen så långt det är möjligt efter varje elevs förutsättning. Eleverna i grundsärskolan läser antingen efter grundsärskolans ämnen eller utifrån ämnesområden eller en kombination av dessa.

Dela: