Till innehåll på sidan

Inkludering på Kvarnbacka gjorde alla till vinnare

Klassrummen för grundskolans och grundsärskolans elever ligger vägg i vägg och för de yngre eleverna är klassrummen också organiserade kring gemensamma lokaler för de fyra fritidshemmen.

Efter en studieresa till Boston bestämde sig Kvarnbackaskolans ledning för att arbeta mer med inkluderingen av grundsärskolan. Med ett ökat samarbete mellan skolformerna och olika lärstilar får alla elever hjälp i sin kunskapsutveckling.

Bostonprojektet har visat att de flesta elever tjänar på att undervisas tillsammans – både de som har en funktionsnedsättning och de som inte har det – och det blev en inspirationskälla för skolledningen, menar Åsa Sjödin.

Men hon konstaterar att det tog tid att etablera ett liknande arbetssätt på Kvarnbackaskolan men inkludering på Kvarnbacka gjorde alla till vinnare.

Läs hela artikeln

Inkludering på Kvarnbacka gjorde alla till vinnare

Dela:
Kategorier: