Klass 3 A

Svamptema 

Först började vi med en fördjupad teorilektion och gick genom olika sorters svampar samt svampens olika delar. Därefter delades barnen in i olika grupper och fick gå ut och plocka svamp i skogen  som de sedan skulle sortera. Eleverna samarbetade fint i skogen. 

Vi avslutar vårt svamptema med en fördjupad teorilektion på Natur skola vid Eggebygård                                                                                                        

Dela:
Kategorier: