Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

Utbildningskvalitet kan definieras som ”den integrerande harmoniseringen av didaktik och återkoppling till eleverna som utgör den grunden för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Det viktigaste verktyget för kvalitetsarbete är dialogen och lärandet av varandra. Vi har klassrummet som den viktigaste platsen för lärandet. Det är ju framförallt där mötet mellan lärare-elev och elev-elev sker. Fritidshemmet och skolgården är också viktiga platser där interaktion och utveckling sker. Våra mötesplatser har struktur där det finns mål, spelregler och processer att förhålla sig till. Dokumentationen är viktig för att formulera och få syn på lärandeprocesser som kan kommuniceras mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Vi försöker skapa en tydlig struktur i kvalitetsarbetet för att rama in och underlätta en kreativ process där levande mänskliga möten möjliggör växande och motivation till att ställa nya frågor.

Varje elevs lärande är i centrum för oss.

Kategorier:

Grundsärskolan Ämnen Autism

Grundsärskolan som vänder sig till elever med Autism Spektrum Tillstånd tillhandahåller en skolmiljö som ger eleverna förutsättningar för inlärning av kunskaper och sociala färdigheter. .

Ingress: 
Utbildningskvalitet kan definieras som ”den integrerande harmoniseringen av didaktik och återkoppling till eleverna som utgör den grunden för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.