Matematik

Ämnet matematik är ett roligt och spännande ämne som vi på Kvarnbackaskolan har satsat extra på de senaste åren. Vårt mål är att höja resultaten för alla elever.

Matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Ur Läroplan 2011

Vårt mål är att höja resultaten för alla elever. Vi vet att våra elever kan nå goda resultat genom att vi arbetar strukturerat, med vardagsmatematik och med många laborativa inslag. Därför använder oss av olika laborativa material som kan konkretisera matematiken. Vi spelar många olika spel. Vi använder klassrummens SMART-board vid genomgångar. I många klasser håller man lektioner utomhus, s.k. ”Ute-matte”.

Vi diagnosticerar elevernas kunskaper höst och vår för att få veta hur undervisningen kommit eleverna till del. För att öka intresset för matematik har vi ”Månadens matteproblem”, en tävling med mattekluringar för alla elever som vill delta.
För föräldrar kan det vara svårt att känna igen sig i dagens matematikundervisning, därför ordnar vi ibland så kallad ”Familjematte” för de yngre elevernas föräldrar. Då bjuder vi in barn och föräldrar till en kväll med matematiska spel och problemlösning.

Vi vill
• att arbetet i matematik ska ha en stark och tydlig koppling till kursplanemålen
• ha en tydlig utvärdering av elevernas kunskaper i alla årskurser
• att läroboken ska vara ett stöd i matematikundervisningen, inte styrande
• att arbetssättet i matematik ska vara laborativt
Många av Kvarnbackaskolans elever tycker att matematik är roligt!

 

Dela:
Kategorier: