Till innehåll på sidan

Matematik

Ämnet matematik är ett roligt och spännande ämne som vi på Kvarnbackaskolan har satsat extra på de senaste åren. Vårt mål är att höja resultaten för alla elever.

Matematik i skolan 

Matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Ur Läroplan 2011

Systematiskt arbete kring matematik i klassrummet 

Vårt mål är att höja resultaten för alla elever. Vi vet att våra elever kan nå goda resultat genom att vi arbetar strukturerat, med vardagsmatematik och med många laborativa inslag.

Därför använder vi oss av:

  • olika laborativa material som kan konkretisera matematiken.
  •  interaktiva läromedel
  • digitala verktyg i matematikundervisningen bland annat klassrummens interaktiva skrivtavla vid genomgångar.
  • I många klasser håller man lektioner utomhus, s.k. ”Ute-matte”.
  •  kontinuerliga diagnoser
  • För föräldrar kan det vara svårt att känna igen sig i dagens matematikundervisning, därför ordnar vi ibland så kallad ”Familjematte” för de yngre elevernas föräldrar. Då bjuder vi in barn och föräldrar till en kväll med matematiska spel och problemlösning

Viktiga grundstenar i undervisningen

• arbetet i matematik ska ha en stark och tydlig koppling till kursplanemålen
• tydlig utvärdering av elevernas kunskaper i alla årskurser
• läroboken ska vara ett stöd i matematikundervisningen, inte styrande
• arbetssättet i matematik ska vara laborativt

 

Många av Kvarnbackaskolans elever tycker att matematik är roligt!

 

Dela:
Kategorier: