Till alla föräldrar med barn på Kvarnbackaskolan!

Jag är nu sedan en dryg vecka tillbaka ny rektor på Kvarnbackaskolan. Jag har blivit väldigt väl mottagen av personal och elever och har hunnit runt i de flesta klasser och presenterat mig. Jag kommer närmast från en rektorstjänst på Lilla Adolf Fredriks skola inne på Norrmalm. Där var jag rektor i 11 år och kände att det var dags för något nytt. Jag håller på att lära mig mer om skolan och alla som går och arbetar här. Mitt intryck efter denna kort tid är att detta är en väldigt välfungerande skola med goda rutiner och ordning och reda. Men givetvis har vi också mycket att arbeta med. Innan jag har bildat mig en egen uppfattning så kommer vi fortsätta att ha fokus på de områden som skolan redan arbetar mycket med, bl.a.:

 Genrepedagogiken ska genomsyra undervisningen i alla klasser och alla ämnen

 Positivt beteendestöd i skolans alla verksamheter för att skapa trygga elever och arbetsro

 Förtydliga fritids uppdrag och arbeta för att vidareutveckla fritidsverksamheten

Jag kommer att försöka skriva ett föräldrabrev varje månad för att beskriva vad vi arbetar med på skolan. Ni är också varmt välkomna att höra av er om de större funderingar som ni kan ha kring era barn skolgång, men jag tänker att ni i första hand vänder er till era barns lärare eller fritidspersonal. Det är de som bäst vet vad som har skett under dagen, hur det går i skolan och också bäst tillsammans med er kan ordna så att det blir en bra skolgång och fritidstid. Jag har också goda erfarenheter av att ha ett väl fungerande föräldraråd med representanter från varje klass, så jag kommer att återkomma med en förfrågan ifall det finns intresse för detta hos er.

På tisdag är det föräldramöte för alla modersmålslärarna kl 18.30. Jag och biträdande rektor Åsa Sjödin, som är ansvarig för modersmålet, kommer att var med på det mötet från början ifall ni önskar träffa någon av oss eller bara få en chans att se vilka vi är.

Med vänliga hälsningar och förhoppningar om ett gott samarbete

Janne Lindelöw

Rektor

Kvarnbackaskolan

Mail: janne.lindelow@stockholm.se

Telefon: 076/12 45 503

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet.

Dela:
Kategorier: