Rektorsbrev

Till alla föräldrar med barn på Kvarnbackaskolan! 

Jullovet står för dörren och efter en intensiv december med sedvanligt Lucia-firande samt julpyssel i klassrum och på fritids har vi nu bara julavslutningen och olika avslutningsfika kvar. Vårterminen kommer för eleverna att inledas tisdag 10 januari eftersom vi har studiedag för all personal på måndagen. Vi kommer då att planera vårens arbete för att kunna anordna bästa möjliga skola och fritidsverksamhet för era barn.

Övriga viktiga datum för vårens arbete finns på vår hemsida: www.kvarnbackaskolan.stockholm.se Vi arbetar ju med PBS (positivt beteendestöd) som ett förhållningssätt för att skapa ökad trygghet och trivsel för alla elever. Detta är ett arbete som vi aldrig kommer att bli helt färdiga med, men också ett arbete som vi märker har stor effekt. Ett led i detta är att vi firar framgångar och nu har eleverna tjänat ihop till en belöning när ”belöningsburken” i matsalen har blivit full. Därför kommer vi att erbjuda en aktivitet för lågstadie- respektive mellanstadieeleverna under januari månad. Jag vill också passa på att informera om hur vi ser på elevernas ledighet. Vi ser helst att eleverna inte är borta från skolan under terminerna, men om det ändå måste ske så kommer vi bara att tillåta ledighet under förutsättning att ni som föräldrar tar ansvar för att eleverna arbetar med sitt skolarbete under tiden eller när de är åter på skolan. Vi kommer inte att bevilja någon ledighet under tiden som eleverna arbetar med de nationella proven i åk 3 och 6.

Med önskan om ett härligt jullov

Janne Lindelöw

Rektor

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa!

Dela:
Kategorier: