Grön Flagg

På Kvarnbackaskolan arbetar vi aktivt med miljö och hälsa. I läroplanen och i kursplaner står tydligt att dessa områden och frågor ska ingå i undervisningen.

Vi har valt att arbeta med Grön Flagg. Grön Flagg är den svenska delen av Eco-Schools- ett pedagogiskt verktyg och en miljöcertifiering- som finns i över 50 länder i världen. Den är helt opolitisk och bygger på elevernas medbestämmande. Vi har ett Grön Flagg-råd/elevråd där ett par elever från varje klass ingår. De för vidare frågor till sina klasser. Skolans praktiskt estetiska lärare (6 st.) bildar också miljögrupp som driver arbetet.

Vi startade vårt arbete i januari 2016 då vi fick vår handlingsplan godkänd. De tre områden vi valt att arbeta med är Livsstil och hälsa, Närmiljö samt Konsumtion.Vi siktar på att få bli miljöcertifierade under höstterminen 2017 så att vi återigen kan hissa den gröna flaggan på vår skolgård.

 Vid uppstarten  hade vi en teaterföreställning i skolan idrottshall. ” Den blå ön” – en miljösaga om nedskräpning i våra hav.

Dela:
Kategorier: