Rektorsbrev februari

 

Sportlovet står för dörren och en chans för såväl elever som personal att återhämta sig lite. Det har varit en intensiv månad, precis som det ska vara. Åk sex arbetar vidare med sina nationella prov, utvecklingssamtal i förskoleklassen och enkäter till föräldrar och elever. Samtidigt pågår allt annat arbete i skolan med svenska, matematik, idrott, utflykter och sådant som hör skolans vardag till.

Jag har nu arbetat här som rektor i fyra månader och trivs verkligen bra och har lärt känna skolan så bra att jag skulle vilja bjuda in till ett öppet föräldramöte för alla intresserade föräldrar. Onsdag 29 mars kl 18.00 -19.00 i matsalen så kommer jag och de två biträdande rektorerna Åsa Sjödin och Anne Visuri Möller att finnas på plats för att hålla ett informationsmöte. Åsa har ju arbetat länge här på skolan, men Anne är ny i rollen och ersätter Inger Glemme som går i pension sista mars. Anne arbetar idag som samordnare men byter tjänst den 1 april. Punkter för detta möte kommer att vara:

 Mina tankar kring Kvarnbackaskolan, nu och framöver

 Former för samverkan med er föräldrar och fråga om att starta ett föräldraråd på Kvarnbackaskolan

 Saker som är på gång på skolan

Om det är något som ni undrar över eller frågor som ni önskar att vi ska ta upp på mötet så får ni gärna maila mig.

Med önskan om ett skönt sportlov,

Janne Lindelöw

Rektor

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa!

Dela:
Kategorier: