Föräldrabrev augusti 2017

Välkomna till ett nytt läsår på Kvarnbackaskolan!

Idag firar vi att skolåret ska börja. Vi har nu planerat och förberett för att skola ska stå färdig för ännu ett bra läsår med mycket ny kunskap som ska inhämtas, färdigheter som ska tränas in, kamrater att lära känna och mycket annat som sker under ett vanligt år på Kvarnbackaskolan. Äntligen börjar vi. Vi har fått några nya kollegor till skolan. De presenteras i de olika informationsbreven eller de vanliga veckobreven. Men vi har också fått en skolsköterska, Anette Lundevall Flodén, som kommer att vikariera för vår ordinarie skolsköterska Linda Östergren under hennes utbildning. Vi har också fått en ny skolpsykolog, Gibresca D`Ciofalo, som kommer att börja arbeta i början på september. De kommer att vara med och presentera sig på de olika föräldramötena som kommer att hållas under hösten. En närmare presentation kommer också att läggas ut på vår hemsida www.kvarnbackaskolan.stockholm.se

Under sommaren har ett stort renoveringsprojekt dragit igång på skolan. De har börjat med taket och renoveringen kommer att pågå i 1 ½år. När det är klart ska vi ha en helt ny, fräsch skola och dessutom ett helt nytt skolkök som ger oss helt nya möjligheter. För oss på skolan är ett gott samarbete med er föräldrar av största vikt. Den viktigaste delen av detta samarbete är den dagliga kontakten som ni har med era barns lärare och fritidspersonal. Från skolledningens sida så har vi dels Föräldraråd ett par gånger/termin där vi tar upp vissa gemensamma frågor.

Det första Föräldrarådet kommer att äga rum tisdag 19 september kl 18.00. Separat inbjudan kommer Vi kommer under detta år att ha ett extra fokus på den enskilt viktigaste kunskapen som vi arbetar med i skolan: läsning. Alla lärare kommer att arbeta med Läslyftet, som är en fortbildning som Skolverket ansvarar för. Läsning kommer därför att finnas med under hela året på många olika sätt. Jag vill också be er att stödja detta genom att läsa med era barn, uppmuntra dem till läsning hemma och göra det ni kan för att göra läsning så lustfylld som möjligt. Läsning är också kul.

Med önskan om ett fantastiskt läsår,

Janne Lindelöw Rektor

 

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa!

Dela:
Kategorier: