Oktober månads rektorsbrev

 Nu har vi verkligen kommit igång med skolåret.

Sex veckor har vi redan hunnit arbeta tillsammans och mycket har hunnits med. Förutom allt fantastiskt arbete som sker varje dag i klasserna och på fritids har hunnit med några idrottsdagar och vår värdegrundsvecka.

Värdegrundsvecka

Syftet med värdegrundsveckan är att hela skolan samtidigt arbetar med trygghet och trivselarbete i och mellan klasserna. Dessutom genomför vi en trygghetsenkät med alla elever och de får också fotografera av trygga och otrygga platser. Detta ger oss personal en värdefull information om saker som vi behöver arbeta vidare med så att alla elever ska känna sig trygga i skolan.

Trygghet var också temat för årets första föräldraråd, den 19 september. Då gick vi bland annat igenom hur vi arbetar med PBS (positivt beteendestöd) på skolan. Med på mötet var förutom skolledningen också vår kurator Tove Ås. Nästa föräldraråd kommer att äga rum den 30 november kl 18.00. Då kommer vi att ha tema fritids samt ha information från modersmålslärarna. Separat inbjudan kommer.

Föräldravecka 

Nu i oktober så har vi föräldraveckor på skolan. Då är du välkommen att komma och vara med i skolan under en dag. Vi sprider ut det så här för att många ska få en chans att vara med, samtidigt som vi inte vill att det ska vara för många föräldrar i klasserna samtidigt. Vi hoppas att du utnyttjar möjlighet att se mer om era barns vardag. Meddela helst personalen i förväg så att de vet hur många som kommer.

Rörelse och fysisk aktivitet - ”Spring i benen”. 

Vi kommer under året att ha ett särskilt fokus på elevernas rörelse och fysisk aktivitet. Dagens barn rör på sig alldeles för lite. Det leder både till konsekvenser för hälsan och bidrar till att det blir svårare att koncentrera sig under skoldagen. Detta vet man av forskning som har gjorts. I Stockholm stads alla skolor så kommer det att genomföras en satsning under rubriken ”Spring i benen”.

Vi är också med i detta och försöker på olika sätt att få in mer rörelse under dagen, både under skol- och fritidstid. Fråga gärna ditt barn och era barns personal vad som görs. Det är mycket! I detta sammanhang vill jag också vädja till er att gärna ta med ert barn till simhallen så att de får träna mycket i vatten och på att simma. Många elever får inte godkända betyg för att de inte kan simma tillräckligt långt i årskurs 6. Vi tränar simningen i skolan på olika sätt men vi behöver din hjälp för att de ska få tillräcklig simförmåga. Det kan ju faktiskt handla om livet, förutom om betygen.

Med önskan om en skön helg

Janne Lindelöw Rektor

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa!

Dela:
Kategorier: