November månads rektorsbrev

Den 30 november bjuder vi in till årets andra föräldraråd. Denna gång kommer vi att ta upp två ämnen. Dels kommer vi att presentera skolans fritidsverksamhet och beskriva lite kring fritids uppdrag rent allmänt samt arbete och mål för fritids här på Kvarnbackaskolan. Men vi använder också kvällen för att lärarna i de största modersmålen ska kunna presentera sig och sitta arbete. Inbjudan från modersmålslärarna har gått ut i de språk det gäller.

Renovering

Skolan håller på att renoveras uppifrån och ner. Hittills har arbete flutit på som planerat när det gäller taket och nu ska de börja arbeta inne på skolan. De kommer att sätta igång på jullovet och detta kommer att innebära stora förändringar för oss. Hela vårterminen kommer vi att vara tvungna att flytta runt lite och tränga ihop oss. Vi kommer att återkomma med information om hur vi gör detta för respektive klass och fritids, men vi har en plan för hur det ska gå till utan att skolarbetet ska påverkas allt för mycket.

Kontakt med skolan 

Vi i skolledningen blir ibland kontaktade av er föräldrar kring saker som händer runt era barn. Det är roligt, intressant och givande att ha dessa samtal. Men när det handlar om saker som sker i skolan så är det alltid bäst att ni har pratat med den personal som är närmast era barn först. Vi börjar därför alltid med att fråga er om ni har pratat med läraren eller fritidspersonalen. Vi tror starkt på att de allra flesta bekymmer går att reda ut om man pratar med varandra. Om detta inte fungerar så kan ni kontakta oss.

Användning  av sociala medier och tillgång till  internet

Det finns mycket positivt med internet och sociala medier, men vi märker också av att elever (och vuxna) behöver lära sig att hantera detta. Vår skolkurator, Tove Ås, har därför sammanställt lite tips till er föräldrar som ni kan använda er av för att prata med era barn och få en liten inblick av vad som finns. Vi pratar givetvis om detta i skolan också, men det här är verkligen ett område där vi vuxna behöver hjälpas åt för att barnen ska ha det bra både i verkligheten och på internet, inte minst gäller det sociala medier.

 

Studiedag januari 2018

Nu är det inte långt kvar på denna termin, men mycket ska hinnas med innan vi går på jullov. Vårterminen kommer att inledas med en studiedag för all personal den 10 januari då fritids är stängt. Första skoldagen är därför torsdag den 11 januari.

 

Med önskan om en skön helg,

Janne Lindelöw

Rektor 

 

 

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa!

 

 

Dela:
Kategorier: