Föräldrabrev februari

 

Det är verkligen vinter ute och det är full verksamhet på skolan med uteaktiviteter, friluftsdagar och raster i vinterlandskapet. Underbart även fast det ibland kan bli lite halt och moddigt på och till skolan.

Föräldraråd 

Vi vill bjuda in till vårens första föräldraråd 14 mars kl.17.30. Vi kommer att beskriva lite kort om vad som är på gång i skolan och sen har vi bjudit in föräldrarådgivare från enheten förebyggande föräldrastöd. De kommer att informera om vilket stöd de har att erbjuda till er föräldrar, bl.a. om ABC (Alla barn i centrum), föräldraträffar där föräldrarna tillsammans diskuterar och delar erfarenheter med varandra. De kommer även att berätta om stadsdelens Kometgrupper som vänder sig till de föräldrar som upplever att de ibland behöver stöd kring konflikter och bråk med barnet, trots och gränssättning. Separat inbjudan med fullständigt program kommer.

Hela skolan läser 

Förra torsdagen hade vi Hela skolan läser på skolan. Det var en dag som ägnades åt läsning på skolans enskilt viktigaste kunskap: att lära eleverna att läsa. Läsningen är ju en kunskap som man utvecklar genom hela skolgången. Att lära sig att läsa svårare texter, att lära sig att komma ihåg det man har läst, att lära sig att kunna läsa olika typer av texter. Läsningen är verkligen inte färdig bara för att man har gått ut årskurs 3 eller årskurs 6. Läsutveckling pågår ständigt! Ett härligt exempel på när åk 6 läser för tvåorna hittar ni nedan.

Brukarundersökning 

Jag vill också passa på att påminna om den brukarundersökning som har gått ut till föräldrarna med barn i förskoleklass och i årskurs 2. Svara gärna på den så att vi får ett bra underlag för vårt arbete att utveckla skolan ytterligare.

 

Med tillönskan om en trevlig helg

Janne Lindelöw

Rektor 

Dela:
Kategorier: