Kvarnbackaskolans Föräldrabrev oktober!

Vi har nu kommit sex veckor in på läsåret och all verksamhet har kommit igång ordentligt. Under inledningen på året har vi lagt ner mycket tid på elevernas rörelse och fysiska aktivitet. Nuförtiden rör sig barnen alldeles för lite. I skolan försöker vi därför på många olika sätt stimulera elevernas rörelse. Vi har inlett läsåret med många utflykter, ökat fokus på rastaktiviteter och simträning i flera klasser. Detta är såväl mål för arbetet i läroplanen och ett bra medel för att öka elevernas förmåga att kunna prestera bättre i skolan samt allmänt må bättre.

Skolplattformen

En sak som inte har fungerat som det ska är ju Skolplattformen, den digitala kommunikationsformen mellan skola – elev – vårdnadshavare. De problem som har funnits är nu åtgärdade, men tyvärr kan vi inte släppa in vårdnadshavarna i alla delar innan det har prövats ordentligt på alla skolor i Stockholm. Vi har också bytt alla skolans datorer i början på september vilket också har inneburit bekymmer för våra lärare innan vi får allt att fungera ordentligt.

Föräldraråd 

Onsdag 16 oktober kl 17.30 bjuder vi in till årets första Föräldraråd. Innehållet kommer att vara allmän information, genomgång av skolans förväntansdokument samt, från ca 18.30, möte med modersmålslärarna för de språk som har flera elever på skolan. Där har respektive lärare tagit kontakt med de föräldrar det gäller.

Höstlov 

Vecka 44, 28 oktober – 2 november, är det höstlov på skolan men öppet på fritids. Ni kommer nästa vecka att få lappar att fylla i era barns planerade närvaro under veckan som vi önskar få in för att kunna planera verksamheten på bästa sätt.

Information- enkät 

Hur tycker du tycker att informationen från oss på Kvarnbackaskolan fungerar? För att få svar på detta önskar vi att ni svarar på några frågor via denna länk: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=327ec6c3051a

Klicka på länken eller kopiera den och klistra in i din webbläsare. Alla svar är helt anonyma. Tack för er medverkan!!

Med vänliga hälsningar

Janne Lindelöw

Dela:
Kategorier: