Till innehåll på sidan

Föräldrabrev 23 mars

Det märks tydligt att många elever är hemma. En del är sjukanmälda och andra har sökt ledigt. Vi märker också att det är väldigt stor skillnad mellan olika klasser.

Skolans ordinarie verksamhet fortsätter.

Jag förstår att det finns stor oro, men vädjar verkligen till er att låta era friska barn vara i skolan.

Riksdagen har nu fattat ett beslut om att skolor kan komma att stängas. Men än så länge fortsätter vi skolarbetet, liksom övriga kommunala skolor i Stockholm. Om det skulle komma ett beslut om att stänga skolorna i Stockholm eller i hela landet, så kommer det att finnas någon eller några skolor i Kista som har öppet för föräldrar med särskilt samhällsviktiga arbeten. Exakt vilka detta är inte helt klart men det handlar om yrken inom följande områden: energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar, och transporter.

För de elever som inte är i skolan så måste ni som föräldrar ta ansvar.

Detta ansvar innebär att de måste arbeta med sina skoluppgifter hemma oavsett om de är sjuka eller om ni har sökt ledigt för era barn.

Lärarna tar fram uppgifter för dem att arbeta med, men ni måste hämta uppgifterna och se till att era barn arbetar med dem hemma. Vi vet att eleverna tappar mycket skolkunskaper under loven och är därför bekymrade över vad denna frånvaro ska betyda för elevernas lärande. Om eleverna inte är i skolan så kan de förstås inte lära sig allt de skulle om de hade varit i skolan, men de kan hålla igång sitt läsande, skrivande, räknande och allt annat som de lär sig. 

Lärarna planerar nu för fullt för hur skoldagarna ska se ut i de olika klasserna om vi behöver stänga Kvarnbackaskolan för att alla elever istället ska jobba hemma med sitt skolarbete. Exakt hur det ska se ut i respektive klass kommer lärarna själva att beskriva om det blir aktuellt, men alla elever kommer att behöva studera lika mycket hemma som om de vore i skolan. När Undervisningen i klassrummet kommer att upphöra, men skolarbetet hemma ska fortsätta. Vi håller också på att titta på hur vi på bästa sätt kan underlätta för er som föräldrar att hjälpa er barn med fasta rutiner under dagarna.

Nationella proven

Nationella proven stoppas i årskurs 3 och 6. Precis nu nås vi av beskedet att Skolverket har bestämt att Nationella proven inte ska genomföras under våren 2020. Det innebär att de prov som skulle göras fortsättningsvis inte kommer att äga rum. De prov som har genomförts kommer att finnas med när lärarna skriver omdömen i årskurs 3 och betyg i årskurs 6.

 

Jag återkommer fortlöpande med mer information

Janne Lindelöw

Rektor

Dela:
Kategorier: