Till innehåll på sidan

Föräldrabrev 2 april

Nu är det en dag kvar innan påsklovet. Det kommer verkligen väldigt bra i år, så att alla får en chans att ta igen sig.

När det gäller situationen med corona-viruset så gäller följande: · 

  • Skolan fortsätter som vanligt även efter påsk, om inte annat besked kommer från Skolverket eller från Stockholms stad. (besked om detta lämnas då bl.a. på vår hemsida och Skolplattformen)

 Skolarbetet fortsätter för de elever som inte är i skolan! ·

  • Elever som är hemma måste hålla igång sitt skolarbete. De elever som inte arbetar med det material som de har fått av sina lärare kan eventuellt få gå i sommarskola för att komma ifatt. Det kan också – i värsta fall – bli fråga om att elever som inte arbetar ordentligt med sitt skolarbete inte kommer att kunna flyttas upp till nästa årskurs. Skolarbetet fortsätter för de elever som inte är i skolan! ·

Fritids 

  • För de elever som går på fritids så har jag också en vädjan att ni föräldrar tydligt informerar om vilka tider eleverna ska vara på fritids. Det blir omöjligt för personalen att planera bra verksamhet när eleverna ibland går hem direkt efter skolan och ibland är kvar länge. Försök att ge tydliga besked, så kan personalen göra bra planeringar för de som går på fritids.

 Bra skola och bra fritidsverksamhet

  • För övrigt vill jag verkligen betona att jag ser att det pågår väldigt mycket bra på skolan i dessa konstiga tider. Trots att det ibland är få elever i klasserna så fortsätter det att vara bra skola och bra fritidsverksamhet som pågår på Kvarnbacka för de elever som är här!

 

        Med vänliga hälsningar

        Janne Lindelöw Rektor

Dela:
Kategorier: