Till innehåll på sidan

Föräldrabrev 12 april

På tisdag börjar skolan efter lovet. Vi är nu förberedda på att återuppta skolarbetet igen.

Vi hoppas att få se de flesta av eleverna.  Jag vill påminna om det som jag skrev innan påsklovet:

Undervisning 

Skolan fortsätter som vanligt.

Skolarbetet fortsätter 

Elever som är hemma måste hålla igång sitt skolarbete.

De elever som inte arbetar med det material som de har fått av sina lärare kan eventuellt få gå i sommarskola för att komma ifatt.

Det kan också – i värsta fall – bli fråga om att elever som inte arbetar ordentligt med sitt skolarbete inte kommer att kunna flyttas upp till nästa årskurs. 

Skolarbetet fortsätter för alla elever, oavsett om man är i skolan eller ej.

Fritids

För de elever som går på fritids så har jag också en vädjan att ni föräldrar tydligt informerar om vilka tider eleverna ska vara på fritids.

Det blir omöjligt för personalen att planera bra verksamhet när eleverna ibland går hem direkt efter skolan och ibland är kvar länge.

Försök att ge besked om era barns tider så kan personalen göra bra planeringar för de som går på fritids.

 

Med vänliga hälsningar

Janne Lindelöw Rektor

Dela:
Kategorier: