Till innehåll på sidan

Föräldrabrev 23 april

Skolans verksamhet börjar så sakteliga mer och mer att återgå till vardagen.

Lektioner och utflykter 

Vi får arbeta lite annorlunda med idrott, utflykter, på fritids m.m. men mestadels så är det ju helt ordinarie skola vilket vi märker att alla mår väldigt bra av.

På måndag ska vi också försöka oss på att sjunga in våren tillsammans, via våra digitala verktyg.

Skolavslutningen 

Skolavslutningen är tisdag den 9 juni och vi vet inte om vi kommer att kunna ha det som vanligt, så vi behöver hitta lite nya former för att samla hela skolan.

För övrigt gäller detta på skolan: ·

  • Vi följer de försiktighetsåtgärder som rekommenderas. Det handlar bl.a. om noggrann handhygien, utspridda luncher som där maten enbart serveras av personal med handskar, minimalt med samlingar förutom för den egna klassen ·

 

  • Vi vill också påminna om att föräldrar inte får komma in i skolan om det inte är helt nödvändigt. Hämtning och lämning sker på skolgården och ringklockor är uppsatta vid bägge entréerna på Fyngatan för förskoleklassen, årskurs 1 och El Sistema. Vänligen respektera detta! ·

 

  • Vi märker verkligen av att betydligt fler av eleverna har återkommit till skolan. Vilket är väldigt glädjande. Men vi märker också av att det finns några elever som har väldigt hög frånvaro pga av oro för coronaviruset. ·

 

  • Ledighetsansökningar kommer fortsättningsvis inte att godkännas. Friska elever ska vara i skolan, annars är det ogiltig frånvaro. Föräldrar till elever med längre frånvaro, oavsett orsak, kommer vi att kontakta och diskutera vilka åtgärder som behövs för att säkerställa elevernas rätt till skola och utveckling.

 

Det är mycket gott arbete som sker på Kvarnbackaskolan varje dag. Det syns, inte minst i dessa tider, vilken oerhörd stor betydelse som skolan har för många elever. Det vill vi verkligen bygga vidare på så att eleverna får med sig de kunskaper och färdigheter som de behöver i sin fortsatta skolgång och i livet.

Med vänliga hälsningar

Janne Lindelöw Rektor

Dela:
Kategorier: