Till innehåll på sidan

Fortbildning i PECS (Picture Exchange Communication System)

All personal på grundsärskolan får nu fortbildning i PECS (Picture Exchange Communication System) av vår nya specialpedagog/ logoped.

PECS (Picture Exchage Communication System)  är ett bildutbytessystem som utvecklades för barn med sociokommunikativa svårigheter. Metoden handlar om att ge de elever som har svårt med sin verbala kommunikation ett verktyg för att interagera med andra.

PECS-metoden består av utbyte av bilder mellan ett barn, utan något eller lite språk, och hans samtalspartner. Bilderna byts ut för att initiera en begäran, göra ett val, ge information eller svara. Förutom kommunikation kan man även arbeta med akademiskt innehåll eller begrepp relaterade till det dagliga livet och andra användbara resurser. 
 

Dela:
Kategorier: