Till innehåll på sidan

Språkutvecklande arbetssätt

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning främjar elevernas lärande i alla ämnen. Detta stödjer arbetssättet i klassrummet som på ett strukturerad sätt utvecklar elevernas lärande.

 I skolan och överallt i samhället ställs stora krav på det språkliga förmåga, speciellt på olika sätt  att kommunicera både muntligt och skriftligt.

Därför använder vi från förskoleklass till årskurs 6 ett främjande arbetssätt som grundar sig  på vad som kallas för Genrepedagogik. Detta har som syfte att stödja  språk-, läs- och skrivutveckling på ett systematisk sätt. 

Genrepedagogik

Genrepedagogiken är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som utvecklar elevers förståelse för texters struktur och ett metaspråk för att diskutera språkets uppbyggnad. Den utgår från idén om att det finns sex olika basgenrer som eleverna behöver behärska i både tal och skrift för att klara sig bra i skolans alla ämnen:

  • argumenterande

  • berättande

  • förklarande

  • återgivande,

  • beskrivande och

  •  instruerande 

Att arbeta på detta sätt ger eleverna en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö med fokus på att utveckla läsförståelse och läs-och skrivutveckling. 

Om du vill veta mer om genrepedagogiken och hur man kan arbeta med det i praktiken är du välkommen på studiebesök på Kvarnbackaskolan. Vi tar emot enskilda lärare samt grupper. 

 

Välkomna!

 

Dela: