Språkutvecklande arbetssätt

Om jag ska räkna ut arean på den här rektangeln, hur ska jag göra då? frågar läraren sina tredjeklassare.

- Du ska mäta med linjalen, svarar en pojke.

- Vill du komma och hjälpa mig? frågar läraren.

Pojken går fram till smartboarden och visar. Och så fortsätter det. Läraren ställer nya frågor och eleverna svarar och visar hur man ska göra och till slut är arean uträknad.

Läraren berättar att det är som att poletten trillar ner hos eleverna när de jobbar ihop och de får stöttning av henne. Då får eleverna se hur man ska göra för att lösa uppgiften och själva sätta ord på hur man tänker när man räknar.

Den här inlärningsprocessen där elevernas kunskap växer fram genom frågorna som läraren ställer är karakteristisk för genrepedagogiken som är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som syftar till att ge elever en förståelse för texters struktur och ett metaspråk för att diskutera språkets uppbyggnad. Den utgår från idén om att det finns sex olika basgenrer som eleverna behöver behärska i både tal och skrift för att klara sig bra i skolans alla ämnen: den argumenterande, den berättande, den förklarande, den återgivande, den beskrivande och den instruerande genren.

http://www.pedagogstockholm.se/sprakutveckling/minskat-gap-mellan-starka...

Om du vill veta mer om genrepedagogiken och hur man kan arbeta med det i praktiken är du välkommen på studiebesök på Kvarnbackaskolan. Vi tar emot enskilda lärare samt grupper. 

 

Välkomna!

 

Dela: