SVA - Svenska som andraspråk

De elever som har ett annat modersmål än svenska och därför har modersmålet som sitt starkaste språk läser svenska som andraspråk. Skolan får varje år flera nyanlända elever från olika länder. Vi har en policy att de nyanlända eleverna klassplaceras direkt och får stor del av sin undervisning i sin klass. I år 3-5 får de nyanlända eleverna språkträning i mindre grupp delar av dagen för att sedan successivt övergå till klassens undervisning. Elever med svenska som andraspråk och elever som läser svenska gör det oftast i samma klassrum.

Dela:
Kategorier: