Elevhälsa

Antal: 4

 • Frånvaroanmälan

  Frånvaro av elev i grundskolan ska du som vårdnadshavare anmäla  genom att  använda en app eller ett sms för att anmäla ditt barns frånvaro. Med appen Anmäl frånvaro Stockholm kan du snabbt och enkelt använda din mobiltelefon för att anmäla ditt barns frånvaro. Tänk på att du måste registrera ditt mobiltelefonnummer på "Mina sidor" 

   

  Kategorier:
 • Kvalitetsarbete

  Det viktigaste verktyget för kvalitetsarbete är dialogen och lärandet av varandra. Vi har klassrummet som den viktigaste platsen för lärandet. Det är ju framförallt där mötet mellan lärare-elev och elev-elev sker.

 • Utbildning

  Kvarnbackasskolan arbetar medvetet språk- och kommunikationsstärkande i alla ämnen. Matematiken är ett prioriterat ämne där eleverna arbetar med matematiska begrepp och praktisk problemlösning.