Grundsärskolan

Antal: 1

  • Grundsärskolan

    För barn med begåvningsmässiga funktionsnedsättningar finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan ger elever en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar.

    Kategorier: