Till innehåll på sidan

Trygghet och studiero

Antal: 1

  • Likabehandlingsplan

    Med begreppet likabehandling menas att alla elever på skolan, utifrån de förutsättningar en har, ska behandlas lika, ha samma rättigheter och möjligheter i utbildningen.