Till innehåll på sidan

Till alla föräldrar med barn på Kvarnbackaskolan

På grund av rådande situation med ökad smittspridning i samhället vill vi påminna om vad som gäller när elever är sjuka eller visar sjukdomssymptom.

På grund av rådande situation med ökad smittspridning i samhället vill vi påminna om vad som gäller när elever är sjuka eller visar sjukdomssymptom. Vi märker att det ibland uppstår irritation när vår personal kontaktar er när de upptäcker att eleven visar tecken på sjukdom. 

Förhindra smittspridning.

 Vi vill påminna alla föräldrar om att hålla sina barn hemma om de är sjuka eller har något av följande symptom:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • muskel- och ledvärk
 • nedsatt lukt- och smaksinne
 • diarré
 • kräkning

Sjukdomsbild hos barn 

Barn uppvisar oftast en mildare sjukdomsbild vid Covid-19 och löper lägre risk att bli allvarligt sjuka. Men de kan fortfarande smitta varandra och lärare.

Smittsamheten av Covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symptom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats.

Vid bekräftad Covid-19

Om ditt barn har fått bekräftad Covid-19 vill vi få information om detta och hen ska stanna hemma minst 7 dygn samt ha varit symptomfri i två dygn innan återgång sker till skolan.

Vi behöver tillsammans hjälpas åt att minska smittspridningen i samhället och på skolan!

 

Med vänliga hälsningar

Rektor Janne Lindelöw och elevhälsans medicinska insats på Kvarnbackaskolan.

Referens till ovanstående (Folkhälsomyndigheten, 2020.)

Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och unga

Dela:
Kategorier: