Utbildning

Kvarnbackasskolan arbetar medvetet språk- och kommunikationsstärkande i alla ämnen. Matematiken är ett prioriterat ämne där eleverna arbetar med matematiska begrepp och praktisk problemlösning.

Undervisningen är varierad utifrån olika inlärningsstilar med utforskande och kreativa inslag. Skolan har goda rutiner för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd.

Eleverna har god tillgång till  teknisk utrustning. I undervisningen används exempelvis interaktiva skrivtavlor, iPads och datorer.

Särskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt välutbildade pedagoger.

Kategorier: