Till innehåll på sidan

Värdegrund

På Kvarnbackaskolan tar vi ansvar tillsammans, visar hänsyn mot varandra och gör vårt bästa i och utanför klassrummet.

Skolans trygghetsteam ansvarar för att alla former av kränkande behandling och trakasserier dokumenteras, nödvändiga åtgärder vidtas och följs upp.

Trygghetsteamet har representanter från skolans alla verksamheter och leds av kurator. Kurator ansvarar också för att samla in underlag för anmälan till huvudman ifall eleverna upplever att de är utsatta för kränkningar av andra elever eller personal.

Ansvar

Med ansvar växer och utvecklas vi.

Gemenskap

Här har jag vänner att leka och arbeta tillsammans med.

Glädje

Det är roligt att vara tillsammans och lära sig nya saker.  

Hänsyn

Vi bryr oss om varandra.

Mod

Vi visar mod genom att vara oss själva och våga säga ifrån

Du kan finna information om skolans värdegrund och dess respektive arbete på skolans likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan 

Dela:
Kategorier: