Till innehåll på sidan

Vi Erbjuder

Kvarnbackaskolan erbjuder utvecklingsmöjligheter genom olika utvecklingsprojekt som du kan delta och fördjupa din kompetens. Kompetensutveckling sker utifrån den befattning och de arbetsuppgifter du har i verksamheten och utifrån verksamhetens mål.

I vårt arbetsmiljöarbete prioriterar vi friskvård för personal genom bland annat insatser från företagshälsan och grupphandledning av psykolog. Vi har ordnat med ett gym för personal att träna i på friskvårdstimmen. Ett friskvårdsbidrag finns att tillgå för all personal.

För att stimulera till aktiv motion

  • Erbjuds all personal möjlighet till en timmes friskvård per vecka inom ramen för den ordinarie arbetstiden.
  • Subventionerar arbetsgivaren träningskort m.m.med 700 kr per termin.
  • All personal har möjlighet att till reducerat pris köpa ett tolvmånaderskort som är giltigt på stadens badanläggningar och gym.

 

Dela:
Kategorier: