Start

Välkommen till Kvarnbackaskolan

 Kvarnbackaskolans strävan efter att utvecklas och bli ännu bättre detta gör arbetet riktigt roligt.

Kvarnbackaskolan har fokus på att ytterligare utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt, matematikundervisningen och fritidsverksamheten. Viktigast av allt för oss på Kvarnbackaskolan är att alla elever trivs, mår bra i skolan och får bra skolresultat. Därför har all personal utbildas i positivt beteendestöd i skolan (PBS), med målsättningen att öka trivsel och skolmotivation för alla på skolan.

 

Nyheter

Information

Förskoleklass - Solens fritidshem

I förskoleklasserna på Kvarnbackaskolan får barnen en smidig och värdefull övergång från förskolan till skolans årskurs ett.

Språkutvecklande arbetssätt

När Karin Pettersson såg vilken positiv effekt genrepedagogiken hade på sina elever så ville hon sprida undervisningsmetoden till kollegerna.

 

 

 

Den svenska skolan för ny- anlända

Nu kan elever och föräldrar som är nya i Sverige få svar på sina frågor om svenska skolan, på sitt eget språk. Det är Skolverket som tagit fram information om hur skolsystemet fungerar på 14 språk.

Mer information finns på  : http://www.omsvenskaskolan.se/

 

Föräldraråd 

Det första föräldrarådet kommer att äga rum tisdag 19 september kl 18.00 -19.30. Tema: Hur arbetar vi med trygghet, trivsel och studiero samt hur kan vi samarbeta med er föräldrar kring detta?.Dessutom kommer vi att berätta lite om vad som är på gång på skolan.

Vi erbjuder barntillsyn och smörgås för de som kommer

Välkomna!

Janne Lindelöw, rektor  - Anne Visuri Möller, bitr rektor - Åsa Sjödin, bitr rektor - Tove Ås, kurator

 

 

 

Stockholms Skolwebb för vårdnadshavare

Stockholms Skolwebb är ett verktyg för dig som vårdnadshavare som innebär att du som vårdnadshavare kan ta del av ditt barns dokumentation.

Frånvaroanmälan

Frånvaro av elev i grundskolan anmäls till skolans expedition på telefon 08-508 45 500.

Frånvaro av elev i grundsärskolan anmäls på telefon 08-508 45 513.

Matsedel

I kalendern hittar du dagens mat och vad som kommer att serveras de kommande dagarna.

Läsårsdata 2017-2018

Läsårsdata Stockholms stad

Höstterminen 2017

Läsåret börjar: 16 augusti
Höstlov från  30 oktober till 3 november
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2018

Vårterminens första dag: 10 januari
Sportlov (vecka 9): 26 februari-2 mars
Påsklov (vecka 14): 3-6 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 11 maj
Läsåret slutar: 8 juni

 

 

Viktiga länkar